Начало Контакт Поръчай дипломна работа Запитване за дипломна работа Телефон за запитване за дипломна работаТелефон за запитване за дипломна работа Поща за свръзка за дипломни работи Skype за чат за дипломни работи
Прочети още за нашите клиенти на дипломни работи Нашите клиенти на дипломни работи
 • „Пробвах чрез други сайтове, но никога не съм бил толкова доволен, както съм сега. Вие определено предлагате качествени услуги.”

  Румен М., Варна

 • Здравейте! Безкрайно много благодаря! Надминахте очакванията,които имах! Със сигурност ще Ви препоръчам на познати!

  Цвети Р., Троян

 • Здравейте,малко късно Ви отговарям но сега ми оцениха курсовите работи. Всичко е перфетно оценки 6.00 Другия семестър пак ще ми правите курсови работи. Благодаря!

  Валерия П, ВТУ

Най-добра цена за дипломни работи

Магистърска теза

Магистърската теза или дисертация е проект, представен в подкрепа на кандидатурата за диплома или професионална квалификация и представлява изследвания и констатации на автора. В някои страни / университети, думата теза или сродни се използва като част от курс на обучение за "бакалавър" или на магистър, а дисертация обикновено се прилага към докторска степен.

Магистърската теза е научен трактат, който потвърждава конкретна гледна точка в резултат на изследвания от други източници, извършени по време на специализацията. Дисертацията е изискване за получаване на докторска степен в резултат на оригинални научни изследвания. Въпреки че съдържанието на една магистърска теза или дисертация е прерогатив на студентите и академичният съвет, форматът се задава от факултета.

Магистърските тези се различават по структурата си в много и различни области на обучение - изкуства, хуманитарни науки, социални науки, технологии и т.н. Проектът обикновено е доклад на изследователски анализ зададена тема, а структурата му почти винаги включва:

 • въвеждане на изследователска тема, с обяснение на причините, поради въпроса е избран за проучване;
 • проучване на съответната литература и обобщение как тя се отразила на изследвания проблем;
 • обяснява се начина, по който научните изследвания са проектирани и защо изследователските методи се използват или са били избрани;
 • посочват се наличните данни;
 • анализират се констатациите и се обсъждат в контекста на ползваните източници;
 • заключение.

Общите насоки за процесът на писане са:

 • Логичен и ясен начин на изразяване в академичен стил и писмена форма. Цитати на други езици, освен българският без необходимият превод са неприемвливи.
 • Няма специфично изискване за обем, работи се по критериите на съответният академичен съвет.
 • Форматът обикновено е А4 – 30 реда, 60-62 символа на ред. Стилът е Times New Roman – 14 pt.
 • Броя на екземплярите на проекта се договаря с ръководителя на проекта, но минимума е два – за комисията и за архива.

Специфичните изисквания, включително номериране на страници, разположението, вида и цвета на хартията, допустимите източници, размера на хартията , реда за препратки и стила на цитатите, се определят от съответното учебно заведение.

Дипломни работи меню
Дипломни работи долно меню

Дипломна работа меню
Дипломни работи долно меню сянка

Главно меню дипломна работа сянка
Дипломна работа сянка долно меню
Начало | Общи условия и правила | Заглавна страница | Как Работим | Поръчай СЕГА | Цени | Въпроси | Препоръки | Контакти | Кариера | Есета | Реферати | Курсови проекти | Магистърски тези | Дипломни работи | Новини | Акредитирани Университети | Образователно-квалификационни степени
Дипломна работа книги Дипломни работи лого    ©       Diplomni.EU 2023 Всички права запазен
 • Valid CSS!
 • Valid XHTML 1.0 Transitional