Начало Контакт Поръчай дипломна работа Запитване за дипломна работа Телефон за запитване за дипломна работаТелефон за запитване за дипломна работа Поща за свръзка за дипломни работи Skype за чат за дипломни работи
Прочети още за нашите клиенти на дипломни работи Нашите клиенти на дипломни работи
 • Здравейте, Искам да изкажа специална благодарност на целият Ви екип. Всичко беше чудесно. Да сте живи и здрави! Благодаря!

  Павлина Г., УниБИТ

 • Здравейте Екип, Защитата на дипломната работа днес, премина успешно. Всъщност повече от успешно, защото оценката, която получих е Отличен (6)! Изказвам най-искрените си благодарности за помощта, която ми оказахте! Желая на вас и целия ви екип, всичко най-добро и много бъдещи професионални и лични успехи!

  Борислав Г., УНСС

 • Здравейте! Много се извинявам за късния отговор. Изключително много Ви благодаря за темата и изключителния професионализъм, с който винаги подхождате! Успявате да ме спасите в най-напрегнаите ситуации, когато всичко ми изглежда безнадеждно. Успявате да ме вдъхновите и да ми дадете сили за всички останали теми, с които имам бойната задача да се справям. Разработките, които правите, аз лично ги оценявам по най-добрия начин и не бих имала намерението и мисълта да имам каквито и да било претенции към написаното. Най-малко имате моите уважения и респект затова как се справяте - от нищо да направите нещо, едно непознато изречение да го превърнете в разбираем и смислен текст и времето, което е враг на всеки студент, да го направите Ваш съюзник! Благодаря!

  Росица В, СУ

Най-добра цена за дипломни работи

Магистърска теза

Магистърската теза или дисертация е проект, представен в подкрепа на кандидатурата за диплома или професионална квалификация и представлява изследвания и констатации на автора. В някои страни / университети, думата теза или сродни се използва като част от курс на обучение за "бакалавър" или на магистър, а дисертация обикновено се прилага към докторска степен.

Магистърската теза е научен трактат, който потвърждава конкретна гледна точка в резултат на изследвания от други източници, извършени по време на специализацията. Дисертацията е изискване за получаване на докторска степен в резултат на оригинални научни изследвания. Въпреки че съдържанието на една магистърска теза или дисертация е прерогатив на студентите и академичният съвет, форматът се задава от факултета.

Магистърските тези се различават по структурата си в много и различни области на обучение - изкуства, хуманитарни науки, социални науки, технологии и т.н. Проектът обикновено е доклад на изследователски анализ зададена тема, а структурата му почти винаги включва:

 • въвеждане на изследователска тема, с обяснение на причините, поради въпроса е избран за проучване;
 • проучване на съответната литература и обобщение как тя се отразила на изследвания проблем;
 • обяснява се начина, по който научните изследвания са проектирани и защо изследователските методи се използват или са били избрани;
 • посочват се наличните данни;
 • анализират се констатациите и се обсъждат в контекста на ползваните източници;
 • заключение.

Общите насоки за процесът на писане са:

 • Логичен и ясен начин на изразяване в академичен стил и писмена форма. Цитати на други езици, освен българският без необходимият превод са неприемвливи.
 • Няма специфично изискване за обем, работи се по критериите на съответният академичен съвет.
 • Форматът обикновено е А4 – 30 реда, 60-62 символа на ред. Стилът е Times New Roman – 14 pt.
 • Броя на екземплярите на проекта се договаря с ръководителя на проекта, но минимума е два – за комисията и за архива.

Специфичните изисквания, включително номериране на страници, разположението, вида и цвета на хартията, допустимите източници, размера на хартията , реда за препратки и стила на цитатите, се определят от съответното учебно заведение.

Дипломни работи меню
Дипломни работи долно меню

Дипломна работа меню
Дипломни работи долно меню сянка

Главно меню дипломна работа сянка
Дипломна работа сянка долно меню
Начало | Общи условия и правила | Заглавна страница | Как Работим | Поръчай СЕГА | Цени | Въпроси | Препоръки | Контакти | Кариера | Есета | Реферати | Курсови проекти | Магистърски тези | Дипломни работи | Новини | Акредитирани Университети | Образователно-квалификационни степени
Дипломна работа книги Дипломни работи лого    ©       Diplomni.EU 2024 Всички права запазен
 • Valid CSS!
 • Valid XHTML 1.0 Transitional