Начало Контакт Поръчай дипломна работа Запитване за дипломна работа Телефон за запитване за дипломна работаТелефон за запитване за дипломна работа Поща за свръзка за дипломни работи Skype за чат за дипломни работи
Прочети още за нашите клиенти на дипломни работи Нашите клиенти на дипломни работи
 • Здравейте, много ви благодаря, разработката е чудесна! Отново бих се обърнала към вас за помощ. :)

  Михаела Д, СУ София

 • Здравейте, отново се обръщам към Вас с БЛАГОДАРНОСТ. с ВАША ПОМОЩ изкарах 5-ца

  Боряна Г., СА Свищов

 • Здравейте, благодаря Ви, на миналата работа изкарах 5. Вие сте професионалисти и си вършите работата чудесно. Може би ще Ви потърся отново за дипломната си работа и ще Ви препоръчам на приятели и познати.

  Ана Н, СУ

Най-добра цена за дипломни работи

Курсов проект

Курсовият проект е неразделна част от образователната система на много нива. Той е предназначен да тества способността за прилагане на теории и концепции, които са били заложени в обучителният курс или модул. Обикновено курсова работа е под формата на доклад за събитие или решаване на проблеми.

Има много видове курсови проекти, тъй като има различни изисквания за дължина. Въпреки това, всеки курсов проект има за цел да покаже разбиране на теорията и способността на обучаемият да отнася теоретичните си познания за реални житейски ситуации. Курсовата работа трябва да бъде представена по логичен и ясен начин на изразяване в академичен стил и писмена форма.

Структурата на курсовата работа по правило се състои от: Въведение (целта на курсовата работа, темата на разследване, методите, подчертават актуалността и значимостта им); Основно тяло – излагане на същностната информация, Заключение - в края на документа; Библиография и Приложения.

Основните изисквания за написването му са:

 • Разделите и подраздели трябва да бъдат номерирани и озаглавени по такъв начин, че да помогнат на читателя да се ориентира в текста;
 • Да има лист със съдържание, както и номера на съответните страници;
 • Включените цитати и препратки да бъдат надлежно обозначени;
 • Включва се пълен списък на ползваната литература и на приложенията.

Общите насоки за написването на курсов проект са следните:

Въведението трябва да бъде кратко, но задълбочено с обсъждане на контекста на проблема. Обикновено е около 1 ½ до 2 страници. То включва:

 • Цел на изготвяне на доклада;
 • Обща информация (например кратка история на организацията, контекст на тема или проблем);
 • Преглед на източниците (какви изследването вече са били направени в тази област)
 • Обхват, т.е. размерът на събраните данни, времеви рамки, фокус на събиране на данни и дискусия (например, отдел или цялата организация);
 • Методология на използваните данни (например, който е бил интервюиран, какъв вид материал е бил отнесен до проблема);
 • Предположения и ограничения (например, като се има предвид по-горе материал, всички предположения, които бяха направени и всички ограничения поставени върху материала, включен в доклада);
 • План, по който се изгражда логическата структура на доклада.

Основната част на курсовият проект е основната част, която включва всички факти и материали от съществено значение за разбирането на проблема. Обикновено има три раздела:

 • Теории, модели и хипотези. Този раздел е задължителен, защото представя теоретичната основа за разработването на проекта;
 • Материали и методи. Това е една част, в която се описват използваните материали и начина, по който е било извършено;
 • Резултати. Този раздел обобщава усилията и дава информация за откритото или изследваното.

Заключение. Това е последната част на доклада и включва обобщение на основните моменти. Ако са установени въпроси или проблеми, които остават нерешени, се включват в заключението.

Включването на таблици с данни, изчисления, спецификация, данни за експериментални конфигурация и друга информация е необходимо за пълнота.

Дипломни работи меню
Дипломни работи долно меню

Дипломна работа меню
Дипломни работи долно меню сянка

Главно меню дипломна работа сянка
Дипломна работа сянка долно меню
Начало | Общи условия и правила | Заглавна страница | Как Работим | Поръчай СЕГА | Цени | Въпроси | Препоръки | Контакти | Кариера | Есета | Реферати | Курсови проекти | Магистърски тези | Дипломни работи | Новини | Акредитирани Университети | Образователно-квалификационни степени
Дипломна работа книги Дипломни работи лого    ©       Diplomni.EU 2024 Всички права запазен
 • Valid CSS!
 • Valid XHTML 1.0 Transitional