Начало Контакт Поръчай дипломна работа Запитване за дипломна работа Телефон за запитване за дипломна работаТелефон за запитване за дипломна работа Поща за свръзка за дипломни работи Skype за чат за дипломни работи
Прочети още за нашите клиенти на дипломни работи Нашите клиенти на дипломни работи
 • Здравейте, благодаря ви за всичко. Всичко е чудесно. Със сигурност отново ще се възползвам от вашите услуги.

  Силвия С, НБУ

 • Сърдечно Ви благодаря за спазените условия. Много съм доволна и ми харесва. В бъдеще при нужда винаги ще ползвам вашите услуги предвид отговорността и отзивчивостта. Благодаря много. М.

  Мария Д., СУ София

 • Здравейте, Искам да благодаря на целият екип на "Diplomi.EU", за прекрасната разработка и за оказаното Ви съдействие! Желая Ви весели празници и щастлива нова година!!!

  Гергана П, МВБУ

Най-добра цена за дипломни работи

Есе

Есе (френски essai от essayer – ‚опитвам‘) – жанр на прозата, съчетание между критика (най-често литературна), философия и публицистика в художествена форма, поставящ си за цел да изясни с помощта на въздействащ език актуални културно-обществени проблеми, по които още няма ясни становища или съществуват големи различия.

Освен с образност и афористичност есеистичният стил се отличава с творческа самобитност и новаторски дух. За основоположник на този жанр в пряк смисъл на думата е смятан френският хуманист Монтен, който през 1588 г. публикува, своите „Есета“. Монтен избира името „есе“, за да подчертае, че произведенията му са опит, старание да опише личните си размишления и преживявания.

Писането на ученическо есе минава през няколко етапа.

Подготовка

 • Анализират се вложените в темата на есето мисли и се избира гледна точка, от която те ще се интерпретират.
 • Уточнява се целта на написване на есето.
 • Събира се информация (идеи) във връзка с темата.
 • Информацията се подрежда според представата на пишещия за нейната важност.
 • Обмисля се подходящ композиционен вариант на есето.
 • Съставя се план на текста (увод, теза, доказателство и извод(и). Подреждането на микротекстовете в есето зависи от комуникативната задача и от предпочитанията на автора.

Писане

В процеса на писане се търсят и се разсъждава върху:

 • причинно-следствени връзки между факти и явления;
 • съпоставяне и/или противопоставяне на факти и явления;
 • житейски, исторически и научни примери;
 • цитати (мисли на известни хора), пословици, поговорки.

За да се засили убеждаващото въздействие на есето, се използват:

 • реторични въпроси;
 • статистически данни;

Проверка на изпълнението

Текстът се редактира, когато:

 • тезата не е формулирана правилно и точно, когато не съответства на темата на текста, доказателствата не съдействат за аргументиране на тезата, изводът не обобщава разсъжденията от доказателствата;
 • не е избран подходящ (съответстващ на замисъла) композиционен вариант на есето;
 • връзките (смислови, логически и езикови) между микротекстовете в есето липсват или не са изразени чрез подходящи средства не са спазени нормите на съвременния български книжовен език.
Дипломни работи меню
Дипломни работи долно меню

Дипломна работа меню
Дипломни работи долно меню сянка

Главно меню дипломна работа сянка
Дипломна работа сянка долно меню
Начало | Общи условия и правила | Заглавна страница | Как Работим | Поръчай СЕГА | Цени | Въпроси | Препоръки | Контакти | Кариера | Есета | Реферати | Курсови проекти | Магистърски тези | Дипломни работи | Новини | Акредитирани Университети | Образователно-квалификационни степени
Дипломна работа книги Дипломни работи лого    ©       Diplomni.EU 2023 Всички права запазен
 • Valid CSS!
 • Valid XHTML 1.0 Transitional