Начало Контакт Поръчай дипломна работа Запитване за дипломна работа Телефон за запитване за дипломна работаТелефон за запитване за дипломна работа Поща за свръзка за дипломни работи Skype за чат за дипломни работи
Прочети още за нашите клиенти на дипломни работи Нашите клиенти на дипломни работи
 • Пиша Ви, защото искам да изкажа най-искрените си благодарности за помощта, която ми оказахте! Перфектна дипломната работа, която отговаряше напълно на изискванията. Направила съм съвсем малки корекции. Както ще видите в рецензията, която Ви изпращам, оценката е Отличен 6,00. Със сигурност бих Ви препоръчала на мои приятели и познати!

  Виолета А., УНСС

 • „Вие със сигурност си спечелихте един редовен клиент. Отлична работа.”

  Давид А., Варна

 • „Много благодаря за отличната работа.”

  Мария К., Бургас

Най-добра цена за дипломни работи

Дипломна работа

Процесът за написване на дипломна работа е дълъг и сложен. Той преминава през няколко етапа:

Избор на тема. Добре е дипломанта да се увери, че темата на проекта не е прекалено широка, защото това само ще доведе до твърде много материал и никаква представа откъде да се започне. Ограничаването на темата до конкретен проблем ще облекчи процесът на работа.

Разработване на план за проекта. След като темата е избрана, тя трябва да се раздели на множество по-малки секции. Прави се списък на съдържанието.

Създаване на методика на разработване. Всеки един раздел на доклада преминава през следните етапи:

 • анализ на научните изследвания на темата;
 • вземане на бележки;
 • създаване на собствено мнение;
 • генериране на текст.

Този процес може да се повтори за всяка глава и когато всички са написани, ако е необходимо се прави редакция за да се постигне единство на изказа.

Писането на дипломна работа по този начин дава на автора възможност за лесна промяна и отново да организира раздели преди финализирането на проекта

Ефективно управление на времето. Крайният срок за дипломната работа се дава за да се гарантира, че проектът ще е завършен в срок. Ако работата е вършена по график, трябва да няма никакъв проблем изготвянето на проекта да е направено в срок. По този начин, ако нещо се обърка, ще има време да се определят грешките и да се редактират навреме.

Всички таблици, фигури, схеми и други обекти, включени като примери трябва да бъдат номерирани за идентификация. Не трябва да има дублиране на тези числа, т.е., да няма две таблици с един и същ номер. Може да се номерира по един от двата начина:

 • последователно в целия документ (Таблица 1, Таблица 2, Таблица 3 и т.н.), или
 • двойно-номерирани така, че номера на илюстрациите да отразява техните места в документа (Фигура 9.3 е третата фигура в глава 9, или фигура А2 е втората фигура в допълнение А.)

Препратките и легендите трябва да бъдат поставени на една и съща страница с формулите, графиките, таблиците или цитатите, които описват . С цел да се поберат надписите могат да бъдат единични междуредия, маржове или може да бъдат намалени до размер да се поберат. Ако цифрите се намаляват от първоначалния си размер, след това номера на страницата трябва да се добави след намалението, така че да не се променя неговия размер. Цифри, надписи и номера на страници, трябва да се четат лесно, когато електронния документ се разглежда при 100 процента.

Дипломни работи меню
Дипломни работи долно меню

Дипломна работа меню
Дипломни работи долно меню сянка

Главно меню дипломна работа сянка
Дипломна работа сянка долно меню
Начало | Общи условия и правила | Заглавна страница | Как Работим | Поръчай СЕГА | Цени | Въпроси | Препоръки | Контакти | Кариера | Есета | Реферати | Курсови проекти | Магистърски тези | Дипломни работи | Новини | Акредитирани Университети | Образователно-квалификационни степени
Дипломна работа книги Дипломни работи лого    ©       Diplomni.EU 2024 Всички права запазен
 • Valid CSS!
 • Valid XHTML 1.0 Transitional